Tjänster

Tjänster

Fibresin betjänar även med att reparera eller renovera gamla glasfiberbåtar. Till vår service hör även att återanvända plast. Ett exempel på det är att vi mot ersättning avhämtar er uttjänta båt från knutarna. 

Vår händiga personal kan även utföra annat servicearbete som att skotta snö, putsa tak eller klippa gräs. 


Plast skall återanvändas

Plast skall återanvändas

Vi avhämtar er gamla glasfiberbåt och ser till att den tas om hand på rätt sätt. Pris från 150 € beroende på avhämtningsplats.


Powered by Powered by