Plast skall återanvändas

Plast skall återanvändas

Plastskräp hör inte hemma i naturen - inte heller en gammal glasfiberbåt man inte längre använder. Den skall inte lämnas vid stranden utan tas om hand på ändamålsenligt sätt. Ibland kan det gå att reparera den så den får ett nytt liv, ibland är rätt ställe avfallshanteringen. Vi erbjuder oss att avhämta er gamla glasfiberbåt (max 4,5 meters) och se till att den tas om hand på rätt sätt. Priset från 150 € beroende på skick och avhämtningsplats.
Av båten bredvid gjorde vi ännu en ackja.

Powered by Powered by