Skip to main content

Usein kysytyt kysymykset

Penguin-båtarnas officiella bärighet är:

Penguin 28 – max 180 kg

Penguin 38 – max 325 kg

Penguin 42 – max 430 kg

Penguin-båtarna väger i standardutförande följande:

Penguin 28 ca 56 kg

Penguin 38 ca 85 kg

Penguin 42 ca 125 kg

Penguin-båtarna glider bra i vattnet också med liten effekt.

Penguin 42 - max 15 hk

Penguin 38 - max 10 hk

Penguin 28 - en liten elmotor

Alla modeller skall ha kortriggad motor.

Penguin-båtarna tillverkas för hand. De lamineras av glasfibermatta och harts. Ut- och insidan är Gelcoat.

 

 

Penguin-båtens katamaranbotten passar inte speciellt bra för en vanlig båttrailer. Bäst lämpar sig en trailer avsedd för vattenjettar, vars stödbalkar kan justeras att passa mellan Penguin-båtens kölar.

Trailer för en Penguin-båt
Trailer för en Penguin-båt

En annan möjlighet är att transportera Penguin-båten med släpkärra på vilken man bygger eller köper av oss en för ändamålet avsedd Ranturi.

Transportställning för släpkärra.
Transportställning för släpkärra.

Penguin-båten på stranden

Om man i regel drar upp sin Penguin-båt på stranden så lönar det sig att använda en Ranturi avsedd för Penguin-båtar. På den löper båten bra och kölarna slits inte. Ännu bekvämare blir det med en vinsch. Ranturin kan man enkelt bygga själv eller så kan man köpa en färdig av oss.

Ranturi för Penguin-båtar
Ranturi för Penguin-båtar

Det lönar sig att reparera en glasfiberbåt om det uppstått skador så att glasfibern syns genom färgen. Reparationsråd får man av oss eller så kan man läsa här. (på finska)

Material som behövs för reparationen kan även köpas av oss.

Penguin-båtarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyester. Skrovets utsida är Gelcoat och insidan är Topcoat.

När man tvättar båten använder man vatten och en mjuk borste eller svamp. Vid behov kan man använda tvättmedel för båtar eller ett milt allrengöringsmedel. Det lönar sig att följa anvisningarna för tvättmedlet. Om möjligt lönar det sig att skölja bort fågelträck från båtens ytor så snabbt som möjligt.

Yttre och inre sidan tvättas på samma sätt.

Båtens frambänk fungerar samtidigt som lufttank (ger flytkraft). I den bildas med tiden kondensvatten. I nedre kanten av frambänken finns två kondensvattenproppar, vilka det lönar sig att öppna på hösten/våren. På så vis töms det vatten som bildats.

Båtens mitt- och bakbänk fungerar som flottörer. Bänkarna är fyllda med styrox, som inte suger vatten. I dessa bänkar kommer luften åt att cirkulera fritt. Dessutom finns det dräneringshål i lådbottnen.

Det är enkelt att vinterförvara en Penguin-båt.

Då man tar upp båten för sista gången på hösten lönar det sig att öppna kondenspropparna i frambänkens nedre kant. Sålunda rinner eventuellt vatten bort. Samma kan man göra på våren.

Då man tar upp båten är det bra att tvätta in- och utsidan med sött vatten, en mjuk borste eller svamp och lämpligt tvättmedel.

I samband med att man tvättar båten ser man också bra om det uppstått skador på färgen (Gelcoaten). Det lönar sig att ta ett fotografi av dessa, så att man kan planera behövliga reparationsåtgärder. Det lönar sig alltid att reparera en skadad gelyta. Se separat anvisning.

Efter att man tvättat och granskat båten lönar det sig att vända båten upp och ner och lägga den på ca 10 cm höga underlag. På detta sätt kommer luften åt att cirkulera.

Sedan är det bara att vänta på våren.

 

Penguin veneet on valmistettu lujitemuovista (lasikuidusta).

Veneen hoitaminen on yksinkertaista. Veneen voi sisäpuolelta pestä vedellä, sopivalla pesuaineella sekä harjalla. Sama koskee ulkopuolta.

Etupenkki on samalla ilmasäiliö. Säiliöön voi ajan saatossa kerääntyä kondenssivettä. Penkin etureunan alakantissa on kaksi kondenssivesitulppaa, joita kannattaa avata kerran vuodessa. Muista ruuvata tulpat takaisin heti tyhjentämisen jälkeen.

Keski- ja takapenkki on täytetty styroxilla, joka ei ime vettä. Laatikoiden pohjassa on reikiä, mistä laatikoihin mahdollisesti kerääntynyt vesi pääsee pois.

Talveksi veneen kannattaa kääntää ylösalaisin, ellei sitä voi säilyttää sateelta ja lumelta suojassa.

Jos veneen maalipintaan syntyy vaurioita niin, että lasikuitu näkyy niin paikka kannattaa korjata tai korjauttaa mahdollisimman pian. Ajan saatossa lasikuitu kärsii vedestä ja siihen voi muodostua ruttoa.

Lasikuituveneen korjaus on sinänsä kohtuullisen yksinkertaista. Korjausohjeita saa meiltä. Toinen vaihtoehto on kääntyä ammattilaisen puoleen.